Objava

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba TBP d.d., Gradiška cesta 3, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, mat. št. 5035805000 objavlja naslednje sporočilo:

Družba TBP d.d. je dne 9. 2. 2022 pridobila 23.824 delnic z oznako TBPG, ki predstavljajo lastne delnice družbe, in sicer po ceni 272,73 EUR / delnico, kar skupaj znaša 6.500.000 EUR.

Skupno število lastnih delnic družbe pred izvedbo nakupa je znašalo 5.047, skupno število lastnih delnic družbe po izvedenem nakupu pa znaša 28.871.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

TBP d.d.

dr. Danilo Rojko, direktor


TBP TOVARNA BOVDENOV IN PLASTIKE D.D.

Gradiška cesta 3,
SI - 2230 Lenart, Slovenija

T: +386 2 729 16 00
F: +386 2 729 16 10

E-mail:

deslo ahk

Tbp bo jeve novice

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljevanjem se strinjate z uporabo teh piškotkov.

Več

Potrditev