Vodenje kakovosti

Politika kakovosti 

Naša vizija je konkurenčno delo in odličen poslovni rezultat z upoštevanjem načel »Sistema Operativnega Vodenja« ter stalnim zadovoljevanjem pričakovanj kupcev, zaposlenih, lastnikov in okolja.

Prizadevamo si pridobiti nove kupce, razviti nove proizvode, znižati stroške poslovanja, prilagoditi se zahtevam in pričakovanjem tržišča ter pri tem spoštovati zakonske in druge zahteve vezane na okoljske vidike družbe TBP.

Naš cilj je povečati produktivnost, nenehno izboljševati kakovost in ravnanje z okoljem ter preprečevationesnaževanje z nadzorovano porabo in koriščenjem naravnih virov. 

Sistem kakovosti družbe TBP je usklajen s standardom kakovosti  SIST EN ISO 9001 in sistemom ravnanja z okoljemSIST EN ISO 14001 ter standardom avtomobilske industrije IATF 16949.  

Upravljanje s kakovostjo predstavlja interdisciplinarni proces, ki sistemsko povezuje procese pri obravnavanju tveganj in priložnosti za doseganje pričakovanih rezultatov sistema vodenja kakovosti, kot so skladnost izdelkov/ storitev z zahtevami kupca in zakonodaje/ regulative ter dvigovanje zadovoljstva odjemalcev.

Ključ poslovnega uspeha je v iskanju vzrokov in ukrepov za obravnavo tveganj in priložnosti ter stalnih izboljšavah.

 

SISTEM KAKOVOSTI = IZBOLJŠAVE = SISTEM POSLOVANJA

Naša politika je vodenje celotnega poslovanja na pošten in etičen način. Do podkupovanja in korupcije zavzemamo pristop nične tolerance. Naša obveza je, da pri vseh naših podjetniških poslih ravnamo profesionalno, pravično in pošteno.

V TBP kakovost razumemo kot funkcijo vodenja na vseh ravneh – naš cilj je celovito upravljanje kakovosti:

  • Vsak zaposlen je odgovoren za svoje delo skladno s Poslovnikom kakovosti in Kodeksom obnašanja;
  • Pravo merilo kakovosti našega  izdelka so zadovoljni kupci, zaposleni, lastniki in okolje;
  • Vsak zaposleni mora upoštevati standarde in predpise o varovanju okolja;
  • Proces stalnih izboljšav je sestavni del vsake aktivnosti v podjetju;
  • Naš cilj je najvišji nivo kakovosti ob minimalnih stroških;
  • Skrb za kakovost je odgovornost vseh zaposlenih;
  • Strategija podjetja je delo brez napak;
  • Politika kakovosti je dostopna zainteresirani javnosti;
  • Politiko kakovosti oblikuje in nadzira direktor družbe ter je enotna za celotno podjetje;
  • Politika kakovosti je usklajena z akti družbe in upošteva skrb za kakovost, okolje, zdravje in varnost pri delu.

 

Pogoje za uspešno izvajanje politike kakovosti zagotovi vodstvo podjetja.

Lenart, dne 01. maj 2017

Uprava TBP d.d.
Direktor družbe
Stanislav Loncner

Certifikati kakovosti

2021 Cert IATF 16949 Ang2021 Cert ISO 9001 Ang2019 Cert ISO 14001 Ang
 
 

Podjetje

TBP TOVARNA BOVDENOV IN PLASTIKE D.D.

Gradiška cesta 3,
SI - 2230 Lenart, Slovenija

T: +386 2 729 16 00
F: +386 2 729 16 10

E-mail:

deslo ahk

Tbp bo jeve novice

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljevanjem se strinjate z uporabo teh piškotkov.

Več

Potrditev