Temeljna pravila sodelovanja TBP d.d.

CILJNO DELOVANJE

Naloge, ki nam jih narekujejo naša delovna mesta, opravljamo po svojih najboljših močeh. Stremimo k temu, da tisto, kar počnemo, opravimo najbolje, kar se da učinkovito in v čim krajšem času. Postavljanje sebi in svojim sodelavcem visoke cilje, katero doseganje zahteva tako kot od sebe tudi od sodelavcev.

TBP-temeljna-pravila-sodelovanja


ZAUPANJE IN SODELOVANJE

Zaupanje in spoštovanje so temelj za uspešen odnos do sodelavcev, kupcev, dobaviteljev, lastnikov ter celotnega našega okolja. Z uspešnimi medčloveškimi odnosi  dosegamo zastavljene cilje. Šele z dobrimi in odprtimi medčloveškimi odnosi je mogoče poslovno uspešnost združevati z našim temeljnim poslanstvom.

Naši zaposleni sodelujejo z nadrejenimi sodelavci in poslovnimi partnerji konstruktivno skupaj. Skozi zanesljivost in lojalnost ustvarjamo pozitivno delovno okolje.


ODGOVORNOST

Na vseh nivojih  je bistvenega pomena odgovornost do dela vsakega zaposlenega.

Cilj je ustvariti delovno mesto, osredotočeno na samodisciplino.

Naši zaposleni  prevzemajo odgovornost in se zavedajo pomembnosti svojega delovnega  področja. 


FLEKSIBILNOST

V nenehno spreminjajočem se poslovnem okolju, se v  družbi TBP d.d. zaposleni zavedamo  kako zelo pomembno je sprejemanje in hitro prilagajanje vsem  spremembam. Vsi zaposleni sodelujemo v spremembah z veliko in hitro odzivnostjo

S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja obvladujemo ovire, ki nam jih postavljajo različne tržne in zakonodajne zahteve. Znamo se spoprijeti z vsakršnimi izzivi - ne glede na velikost in prizorišče projekta. S fleksibilnimi  in hitrimi rešitvami znamo upravičiti pričakovanja partnerjev.

Naši zaposleni skozi ideje in pripravljenostjo za angažiranje podpirajo cilje podjetja TBP d.d.


KREATIVNOST

Edina prava pot k vrhunskim rezultatom je ustvarjanje takega vzdušja v podjetju, ki ljudi motivira k inovativnosti in ustvarjalnosti. Zato vzpodbujamo sodelavce, da spregovorijo o svojih idejah in jih, če so prave, tudi udejanjijo. Skupaj vedno znova iščemo nove poti za zadovoljstvo naših kupcev.


NEPRESTANO UČENJE - IZOBRAŽEVANJE

Znanje in veščine, ki jih z izobraževanjem pridobivamo in osvojimo nam omogočajo, da segamo po novih izzivih. Hkrati imamo motiv, da se razvijamo še naprej.

Naši sodelavci razvijajo svoje sposobnosti neprestano naprej. Novim nalogam in odgovornostim stojijo odprto nasproti.


KAKOVOST

Kadar vsak zaposlen svoje delo opravil brez napake, potem bo tudi naš končni izdelek brez napake.

Kakovost vključuje vsakega zaposlenega v organizaciji na vseh nivojih, zato z izgraditvijo kulture kakovosti želimo doseči, da bi vsak zaposlen svoje delo opravil brez napake, potem bodo tudi naš končni izdelek brez napake.

Višje zahteve po kakovosti nas vzpodbujajo k še boljšemu delu.

Naši sodelavci izpolnijo svoje naloge hitro in precizno ter dosežejo delovne rezultate visoke kvalitete - za pisalno mizo, kot v proizvodnji.

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljevanjem se strinjate z uporabo teh piškotkov.

Več

Potrditev