Vodenje kakovosti

 

POLITIKA KAKOVOSTI

Naša vizija je konkurenčno delo in odličen poslovni rezultat z upoštevanjem načel »Vitke organizacije« in delovanjem preko sistema »SFM (Shop Floor Management-Spremljanje in nadzor ciljev)« ter stalnim zadovoljevanjem pričakovanj kupcev, zaposlenih, lastnikov in okolja.

Prizadevamo si pridobiti nove kupce, razviti nove proizvode, znižati stroške poslovanja, prilagoditi se zahtevam in pričakovanjem tržišča ter pri tem spoštovati zakonske in druge zahteve vezane na okoljske vidike družbe TBP, varnosti in zdravja pri delu ter izpolnjevati zahteve za informacijsko varnost.

Naš cilj je povečati produktivnost, nenehno izboljševati kakovost, ravnanje z okoljem in izvajanje zdravja in varnosti pri delu, preprečevati onesnaževanje z nadzorovano porabo in koriščenjem naravnih virov, zagotoviti varne in zdrave delovne razmere za preprečevanje z delom povezanih poškodb in okvar zdravja, odpraviti nevarnosti in zmanjševati tveganje za zdravje in varnost pri delu, posvetovanje z delavci, sodelovanje delavcev in predstavnikov delavcev ter izboljševati informacijsko varnost

Sistem kakovosti družbe TBP je usklajen s standardom kakovosti SIST EN ISO 9001, sistemom ravnanja z okoljem
SIST EN ISO 14001 in sistemom vodenja varnosti in zdravja pri delu SIST ISO 45001, standardom avtomobilske industrije IATF 16949 in sistemom upravljanja informacijske varnosti TISAX.

Upravljanje s kakovostjo predstavlja interdisciplinarni proces, ki sistemsko povezuje procese pri obravnavanju tveganj in priložnosti za doseganje pričakovanih rezultatov sistema vodenja kakovosti, kot so skladnost izdelkov/storitev z zahtevami kupca in zakonodaje/regulative ter dvigovanje zadovoljstva odjemalcev.

Ključ poslovnega uspeha je v iskanju vzrokov in ukrepov za obravnavo tveganj in priložnosti ter stalnih izboljšavah.

 

SISTEM KAKOVOSTI = IZBOLJŠAVE = SISTEM POSLOVANJA

 

Naša politika je vodenje našega celotnega poslovanja na pošten in etičen način. Do podkupovanja in korupcije zavzemamo pristop nične tolerance. Naša obveza je, da pri vseh naših podjetniških poslih ravnamo profesionalno, pravično in pošteno.

V TBP kakovost razumemo kot funkcijo vodenja na vseh ravneh – naš cilj je celovito upravljanje kakovosti:

1. Vsak zaposlen je odgovoren za svoje delo skladno s Poslovnikom kakovosti in Kodeksom obnašanja;
2. Pravo merilo kakovosti našega izdelka so zadovoljni kupci, zaposleni, lastniki in okolje;
3. Vsak zaposleni mora upoštevati standarde in predpise o varovanju okolja;
4. Proces stalnih izboljšav je sestavni del vsake aktivnosti v podjetju;
5. Naš cilj je najvišji nivo kakovosti ob minimalnih stroških;
6. Skrb za kakovost je odgovornost vseh zaposlenih;
7. Strategija podjetja je delo brez napak in upoštevanje načel »Vitke organizacije«;
8. Politika kakovosti je dostopna zainteresirani javnosti;
9. Politiko kakovosti oblikuje in nadzira direktor družbe ter je enotna za celotno podjetje;
10. Politika kakovosti je usklajena z akti družbe in upošteva skrb za kakovost, okolje, zdravje in varnost pri delu ter informacijsko varnost.

Pogoje za uspešno izvajanje politike kakovosti zagotovi vodstvo podjetja.

 

Lenart, dne 26. oktobra 2023

Uprava TBP d.d.
Direktor družbe

Danilo ROJKO

 

CERTIFIKATI KAKOVOSTI

 
 

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljevanjem se strinjate z uporabo teh piškotkov.

Več

Potrditev