Družbena odgovornost TBP d.d.

Družba TBP d.d. spoštuje temeljna načela družbene odgovornosti. V dosežene rezultate družbe TBP d.d. so vtkana vlaganja, v strokovno izobraževanje zaposlenih, varno in zdravo delo, program zdravstvenega varstva, upokojitveni načrt, ustrezni plačilni sistemi in sistemi nagrajevanja ipd, v razvojno in raziskovalno delo ter v vzpodbujanje inovativne klime notranjega podjetništva.

Delujemo v razmeroma zreli panogi, kjer je mogoče zmagovati le z znanjem, inovativnostjo, s sodelovanjem z univerzami in inštituti ter z lojalnimi in kreativnimi sodelavci.

TBP-druzbena-odgovornost


IZOBRAŽEVAJNE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH

Zavedamo se, da je moč v znanju. Tako si nenehno prizadevamo za izobraževanje vseh zaposlenih. Usmerjeno delujemo na izpopolnjevanje kadrov, ki zagotavlja odličnost pri delu in osebno rast vsakega posameznika.

Znanje in veščine, ki jih z izobraževanjem pridobivamo in osvojimo nam omogočajo, da segamo po novih izzivih.

Naši sodelavci razvijajo svoje sposobnosti neprestano naprej. Novim nalogam in ogovornostim stojijo opdrto nasproti.


KARIERA

Zaposleni so naša največja vrednota. Za naše podjetje je pomemben vsak posameznik, vendar še posebej cenimo ljudi s podjetniško miselnostjo, ki z zagnanostjo in inovativnostjo pripomorejo k boljšim izdelkom in boljši organizaciji poslovanja


ZDRAVJE IN VARSTVO PRI DELU

V spreminjajočih gospodarskih in družbenih razmerah se delovno okolje zaradi novih tehnologij neprestano spreminja.

Z uvajanjem novih varnostnih konceptov vse bolj uspešno odpravljamo in zmanjšujemo tveganja na delovnih mestih in v delovnih okoljih. To dosegamo s preventivnimi zdravstvenimi programi in izobraževanjem za varno in zdravo delo, požarno varnost ter ravnanje z okoljem za vse zaposlene.

Osnovni cilji varnega in zdravega dela so zmanjšanje števila in resnosti poškodb pri delu, zmanjšanje števila vzrokov za poklicne bolezni in krepitev zdravja delavcev.


OBVEŠČANJE

V drubi TBP d.d. je zelo pomebno stalno in pemanentno obveščanje in seznanjenje zaposlenih z vsem dogajanjem in usmeritvami v družbi TBP d.d..

V ta namen vsako leto izdajamo knjižico  KAKOVOST IN MI, ki jo prejmejo vsi zaposleni. V njej so zajeti poslovni cilji, cilji kakovosti, varstvo pri delu, okolje varstvene zahteve, ...

Časopis INOVATOR izdajamo kvartalno in v njem besedilno in slikovno predstavljamo vse dogodke, ki se odvijajo v družbi  TBP d.d.)


VARSTVO OKOLJA          

Temeljna okolje varstvena pravila družbe TBP d.d. je upoštevati vse veljavne okolje varstvene zakone, kar dosegamo z vsakoletno potrditvijo ISO 14 001, ter tako spodbujamo okolje varstveno zavest in delovanje vseh zaposlenih.

Podjetje

TBP TOVARNA BOVDENOV IN PLASTIKE D.D.

Gradiška cesta 3,
SI - 2230 Lenart, Slovenija

T: +386 2 729 16 00
F: +386 2 729 16 10

E-mail:

Tbp bo jeve novice

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljevanjem se strinjate z uporabo teh piškotkov.

Learn more

Potrditev